วิธีการเลี้ยงปลากัดรวมกันอย่างสันติวิธี(ภาพประกอบจาก internet)

ปลากัดทุกสายพันธุ์มีสัญชาตญาณของการเป็นยอดนักสู้อยู่ในสายเลือด ปลากัดตัวผู้จะเริ่มกัดกันตั้งแต่อายุเพียงหนึ่งเดือนครึ่ง ในแหล่งน้ำธรรมชาติหากมี ปลากัดตัวอื่นบุกรุก มันจะเข้าต่อสู้เพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่ของมัน และเมื่อไหร่ที่เราจับปลากัดตัวผู้ 2 ตัว ให้มาอยู่ร่วมกันในที่แคบๆ มันจะกัดกันจนรู้แพ้ชนะ หรือถ้าเป็นปลากัดหม้อ

ซึ่งเป็นปลาที่ถูกฝึกมาเพื่อต่อสู้โดยเฉพาะอาจกัดกันจนบาดเจ็บสาหัสถึงตายได้ อย่างไรก็ตามยังมีข้อยกเว้นที่บรรดาเซียนปลากัดนิยมปฏิบัติเพื่อให้สามารถเลี้ยงปลากัดตัวผู้หลายๆตัวรวมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. ปลาเหล่านั้นจะต้องเป็นปลากัดครอกเดียวกันที่โตขึ้นมาด้วยกัน

2. ภาชนะที่เลี้ยงต้องมีขนาดใหญ่พอ ขนาดที่เหมาะสมคือ - ตู้ปลาขนาด 90 x 120 ซม. ต่อปลา 150 ตัว -
อ่างปูนทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม.ต่อปลา 120 ตัว - อ่างปูนทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม. ต่อปลา 100 ตัว

3. ใส่ต้นไม้น้ำมากพอให้ปลามีที่กำบังตัวและให้ปลาแต่ละตัวมีอาณาเขตของตัวเอง

4. ให้อาหารตามเวลาให้ปลากินอิ่มอย่างสม่ำเสมอ

5. ไม่ส่งเสียงรบกวนและไม่ทำให้น้ำกระเพื่อมให้ปลาตกใจ

6. ห้ามเปลี่ยนน้ำโดยเด็ดขาด การเปลี่ยนน้ำเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาตื่นตระหนก หากภาชนะใหญ่และมีต้นไม้น้ำมากพอ ระบบนิเวศจะเป็นตัวดูแลสภาพแวดล้อมในตู้ให้สมดุลได้เองตามธรรมชาติ ปลาแปลกหน้า สถานที่แคบ การไม่มี อณาเขตของตัวเอง ความหิว ความตื่นตระหนกและการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมคือ ปัจจัยที่ทำให้ปลากัดกัน และเมื่อไหร่ที่ปลาคู่ใดกัดกัน ปลาตัวอื่นในบ่อจะเริ่มกัดกันด้วยเพราะฉะนั้นท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 6 ข้อข้างต้นอย่างเคร่งครัด วิธีเลี้ยงปลารวมกันที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้รับประกัน 100 % ว่าปลาจะไม่กัดกัน ปลากัดก็คือปลากัด ย่อมมีการระทบกระทั่งกันบ้างในบางขณะดังนั้น จึงไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้กับปลาประเภทหางยาวที่มีครีบขนาดใหญ่ที่ง่ายต่อการฉีกขาด

All site contents copyright ©2010 www.betta-fever.com