Author Topic: ประโยชน์ดีดี จากใบหูกวาง  (Read 7057 times)

Katangtong

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 15
  • ทำในสิ่งที่รัก คือ อิสระ........รักในสิ่งที่ทำ คือ ความสุข
    • View Profile
ใบหูกวาง
....สรรพคุณ...ช่วยบำรุงสุขภาพปลาและสีสันของปลาพร้อมทั้งป้องกันปลาไม่ให้เป็นโรค..ใบตองแห้ง..ใบมะยมสด..ใบต้นโมกสด..ที่เราใส่ลงไปในบ่อเพาะก็เพื่อเรียนแบบที่อยู่อาศัยของปลาตามธรรมชาติเพราะว่าปลากลุ่มก่อหวอดจะอาศัยอยู่แหล่งน้ำนิ่งมันมีพืชเน่าย่อยสลายอยู่จะเป็นตัวทำให้น้ำมีความเป็นกรดอ่อน ๆ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ประมาณ pH 6-6.5 ซึ่งทำให้เกิดสารแทนนิน (Tanin) ที่ช่วยทำให้เป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเมื่อใบตองแห้ง ใบมะยมเริ่มเน่า ครบ 7 วัน จะทำให้เกิดมีฝ้าขั้นอ่อน ๆ บนผิวน้ำ อันนี้คือ กลุ่มชีวิตขนาดเล็กที่เกิดขั้นเองตามธรรมชาติ ในกลุ่มพารามีเซียม.. ซึ่งเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์สำหรับลูกปลา ส่วนใบโมกเน่ายากจะเป็นที่หลบพักของลูกปลา......ในวารสารการประมงเค้าว่าใว้อย่างนี้ครับ...ก็เลยหยิบมาเล่าสู่กันฟัง

ผลการทดลองเรื่อง
การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคปลากัด (Bettasplendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata)
เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนแนวคิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่สำคัญทีมีการใช้ใบหูกวางในการเลี้ยงปลากัดมาเป็นเวลานาน
วัตถุประสงค์หลัก ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือการศึกษาคุณสมบัติด้ายกายภาพเคมีและชีวภาพชนิดของสารออกฤทธิ์และความเป็นพิษของน้ำสกัดใบหูกวางต่อปลากัดและปลาหางนกยูงการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำสกัดใบหูกวางต่อการรักษาแผลและโรคติดเชื้อเตตร้าไฮมีนาที่ผิวหนังปลากัดและปลาหางนกยูง การสกัดใบหูกวางแห้งด้วยน้ำเป็นเวลา3 วัน ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส จะได้สารละลายใสสีน้ำตาลเหมือนสีชากลิ่นชา รสฝาด มีปริมาณสารสกัดด้วยน้ำทั้งหมด 15.15เปอร์เซ็นต์ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลทั้งหมด 11.53 เปอร์เซ็นต์


องค์ประกอบที่สำคัญทางเคมีที่ตรวจพบในใบหูกวางสีเหลือง ได้แก่
กรดแทนนิค 14.5+-3.2 เปอร์เซ็นต์
รูติน 20+-1.6 มิลลิกรัม/100 กรัม
ไอโซเคอร์ซิตริน 12+-1.6 มิลลิกรัม/100 กรัม
ทองแดง 0.40+-0.12 มิลลิกรัม/100 กรัม
สังกะสี 2.56+-0.71 มิลลิกรัม/100 กรัม


ในขณะที่ใบสีแดงพบองค์ประกอบต่าง ๆ ในสัดส่วนที่มากกว่า ได้แก่
กรดแทนนิค 16.7+-2.6 เปอร์เซ็นต์
รูติน 42.5+-5.8 มิลลิกรัม/100 กรัม
ไอโซเคอร์ซิตริน 25+-2.99 มิลลิกรัม/100 กรัม
ทองแดง 0.46+-0.1 มิลลิกรัม/100 กรัม
สังกะสี 2.37+-0.34 มิลลิกรัม/100 กรัม

การสกัดใบหูกวางด้วยน้ำที่อุณหภูมิดังกล่าวเป็นเวลา 3วันจะได้สารละลายสีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นรสเปรี้ยวและมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย 10 [superscript 7] cfu/mL
น้ำสกัดใบหูกวางมีความเป็นพิษของต่อปลากัดและปลาหางนกยูงที่ระดับความเข้มข้น6,760 พีพีเอ็ม และ 5,281 พีพีเอ็มตามลำดับโดยระดับความเข้มข้นที่น้ำสกัดใบหูกวางสามารถยับยั้งแบคทีเรียชนิดแอร์โรโมแนส สเตรปโตคอคคัส และโปรโตซัวชนิดเตตร้าไฮมีนาเท่ากับ 1,000, 4,000 และ2,000 พีพีเอ็ม ตามลำดับ
น้ำสกัดใบหูกวางที่ระดับความเข้มข้น 1,000 พีพีเอ็มมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดสเตรปโตคอคคัสในปลากัด 88ปอร์เซนต์ ในขณะที่ระดับความเข้มข้น 10 พีพีเอ็ม
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลาหางนกยูง 83.33 เปอร์เซ็นต์
ใบหูกวางหรือน้ำสกัดใบหูกวางที่ระดับความเข้มข้น 1,000 พีพีเอ็มสามารถนำมาใช้ในการสมานแผลปลากัดและปลาหางนกยูงที่มีบาดแผลที่ผิวหนังเพียงเล็กน้อยได้ และการใช้น้ำสกัดใบหูกวางที่ระดับความเข้มข้น 50 -200พีพีเอ็มช่วยทำให้ปลากัดและปลาหางนกยูงที่ติดเชื้อเตตร้าไฮมีนาในห้องปฏิบัติการมีอัตรารอดเพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถกำจัดเชื้อที่มีในตัวปลาหางนกยูงทั้งหมด
การใช้ใบหูกวางที่ความเข้มข้น 1,000 – 3,000พีพีเอ็มร่วมกับเกลือแกงที่ความเข้มข้น 0.5 – 1เปอร์เซ็นต์เพื่อรักษาแผลและลดการติดเชื้อเตตร้าไฮมีนาที่เกิดการระบาดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงปลาหางนกยูงช่วยลดอัตราการตายได้มากกว่าการไม่ใช้หรือการใช้ใบหูกวางเพียงชนิดเดียวอัตราส่วนการใช้ใบหูกวาง
นําใบหูกวาง  40  ใบ    ตากแดดให้แห้งบดให้ละเอียดละลายน้  2  ลิตร     หมักทิ้งไว้ในภาชนะฝาปิด 1 -2  คืน  แล้วกรองเอาส่วนของน้ำมาผสมกับน้ำเลี้ยงปลา  โดยใช้น้ำหมัก  1  ส่วน  ต่อน้ำเลี้ยงปลา  10  ส่วน แต่ถ้าปลามีแผลควรเพิ่มอัตราโดยใช้น้ำหมัก  1  ส่วน  ต่อน้ำเลี้ยงปลา  5  ส่วน  โดยไม่ต้องใช้สารสังเคราะห์เคมีอื่นๆเพิมเติม
« Last Edit: August 02, 2011, 18:32:46 by Katangtong »